Zynks syn på marknadskommunikation

Kommunikation enligt Zynk

Du är inte dum – kanske bara lite blind

Kommunikation är inte alltid enkelt. Vi vet att våra kunder alltid kan sin verksamhet och bransch bättre än vi. Därför är en av våra viktigaste uppgifter att lyssna och iaktta – med nya vakna öron och ögon. För hur det än är, det är lätt att bli lite hemmablind när man sitter mitt i stormens öga.

Zynk hjälper dig att se bättre

Med Zynks utifrånperspektiv och fokus på marknadskommunikation, kan vi tillsammans skapa en mer komplett bild av dina styrkor och möjligheter. En god hjälp när strategier och mål skall formas.

Zynk förpackar dina visioner

Vår uppgift är att analysera förutsättningarna hos dig och din målgrupp. Vi förpackar budskapet, så att det når mottagaren med avsedd effekt. Att lära känna målgruppen, genom att sätta sig i mottagarens sits, är en utmärkt utgångspunkt för lyckad kommunikation. Har du en uppmärksam lyssnare behöver du inte skrika så högt.

Zynk vill använda hela din budget

Men det skall göras med en stor portion förnuft. Slöseri har aldrig legat för oss. Därför försöker vi alltid, utifrån en given budget, hitta den bästa kombinationen av budskap, utformning och kommunikationskanaler. Vi föredrar, så långt det är möjligt, att arbeta med fasta offerter och en tydlig beskrivning av uppdraget. Det ger en trygghet som gör att vi tillsammans kan koncentrera vår kraft och tid på att nå goda resultat.

Zynk trivs bäst i långsiktiga relationer

När man lär känna varandra väl och förtroenden skapats, då kan man uträtta stordåd. Känner du, som vi, att detta är rätt väg att gå? Tveka då inte att ta kontakt med oss för de första stegen mot en underbar framtid tillsammans.

Zynk tror på individens styrka och gruppens möjligheter

Just det faktum att vi är individer och olika gör oss spännande. Somliga är talangfullt smala, några är kunskapsmässigt breda. Alla är kapabla individer var för sig och tillsammans kan vi uträtta stordåd.

Zynk tycker inte att du skall lämna in bilen på service hos en hjärnkirurg

Inte heller vill du få hjärnkirurgi utförd av en bilmekaniker. Inte nog med att bilservicen hos kirurgen skulle bli hutlöst dyr, chansen för överlevnad efter operationen i smörjgropen är troligen inte särskilt hög. Vi tror att en rätt sammansatt arbetsgrupp, anpassad för uppgiften, för varje uppdrag är optimal –både för ekonomin och utfallet.

Zynk simmar tryggt i nätet

Hos Zynk finns en gedigen grundkompetens inom marknadskommunikation, grafisk design, avancerad digital bildhantering och webbproduktion. Dessutom har vi genom åren skaffat oss ett nätverk med duktiga medarbetare och leverantörer av olika tjänster. Detta nät är ständigt föränderligt och anpassas hela tiden till kraven för dagen. Om du är en person med speciella talanger, är du alltid välkommen in på en fika. Kanske fastnar du i nätet du också.

Zynk vill ha engagerade kunder

En aktiv intresserad kund (och vem är inte intresserad av goda resultat) är särskilt välkommen till Zynk. I den kreativa processen gäller det att ta vara på alla idéer, med vidvinkelseende och prestigelöshet, oavsett var de kommer ifrån. Resultatet är alltid viktigare än individens ära. Vi skapar kommunikation för våra kunders bästa, inte för att glänsa bland kollegorna i branschen.

Välkommen till Zynk!