Högkullen – system för felanmälan

Högkullens system för felanmälan
AB Högkullen (publ) –  är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar, bygger och förvärvar omsorgsfastigheter – bostäder med särskild service (BMSS). Högkullens idé är att skapa moderna omsorgsfastigheter i nära samarbete med omsorgsverksamheternas huvudmän – ofta kommuner och landsting men också enskilda vårdföretag. AB Högkullen (publ) är sedan 2015 noterat på NASDAQ First North Stockholm. I januari 2017 övertog Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) samtliga stamaktier i AB Högkullen.Uppdraget – Högkullen behövde ett webbaserat system för att hantera felanmälan i sina fastigheter över hela landet, dygnet runt, året runt. Systemet skulle vara användarvänligt för såväl hyresgäster som fastighetsadministratörer och utförare. Hela dokumentationen kring hanteringen av ...