Fagerberg – Flöde & Process en kundtidning

Fagerberg – har försett svensk industri med senaste teknik för avancerad kontroll, styrning och mätning av flöden sedan 1897. Idag erbjuder man Nordens största samlade sortiment av ventiler och instrument samt manöverdon, tryckavsäkring och explosionsskydd till kärnkrafts-, kemi-, petrokemi- och läkemedelsindustrin. Det är branscher med höga krav på såväl produktkvalitet och tillgänglighet som på kompetens och kvalitetssystem.Uppdraget – Fagerbergs kände att det var dags att uppdatera och modernisera sin kundtidning. Zynk tog fram en ny grafisk profil för tidningen. Produktionen omfattade även att, tillsammans med Fagerberg, skapa innehåll i form av texter och komplettera av bildmaterialet.

Tvåkanten Sommarmeny – kampanj

Restaurng Tvåkanten – har funnits på Kungsportsavenyn i Göteborg sedan 1986. Tvåkanten är ett ställe där man trivs och umgås. Med ljusare interiör och värme i detaljerna har Tvåkanten skapat ett vardagsrum för möten och god vällagad mat. Uppdraget – En kampanj för Tvåkantens nya sommarmeny i samband med att kocken Andres Dahlbom gästspelade. Zynk producerade såväl bild som text och grafisk utformning. Kampanjen gick som helsida i dagspress och som DM-utskick.

ThyssenKrupp Ny Hemmabana – etableringskampanj

ThyssenKrupp Materials Sverige –  är ett dotterbolag till den världsledande industrikoncernen ThyssenKrupp. Det svenska bolaget säljer specialstål till ledande svenska industriföretag.Uppdraget – ThyssenKrupp Materials Sverige etablerade nytt försäljningskontor i Stockholm. I samband med invigningen, bjöds det in till en festlig kväll på Solvallatravet. Zynk tog bl.a. fram ett inbjudningskort som skickades ut till kunder och prospects i Stockholm och mälardalsområdet.

ThyssenKrupp – Järnkollen en kundtidning

ThyssenKrupp Materials Sverige –  är ett dotterbolag till den världsledande industrikoncernen ThyssenKrupp. Det svenska bolaget säljer specialstål till ledande svenska industriföretag.Uppdraget – Zynk har haft totalansvar för all marknadskommunikation från ThyssenKrupp Materials Sverige. Som en del av det uppdraget har Zynk producerat en kundtidning – Järnkollen – med utgivning 3 gånger per år. Zynk har producerat innehållet i Järnkollen, såväl text som bilder samt grafisk utformning.Ladda ned ett exemplar av Järnkollen som pdf-fil.

Högkullen – årsredovisning

AB Högkullen (publ) –  är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar, bygger och förvärvar omsorgsfastigheter – bostäder med särskild service (BMSS). Högkullens idé är att skapa moderna omsorgsfastigheter i nära samarbete med omsorgsverksamheternas huvudmän – ofta kommuner och landsting men också enskilda vårdföretag. AB Högkullen (publ) är sedan 2015 noterat på NASDAQ First North Stockholm. I januari 2017 övertog Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) samtliga stamaktier i AB Högkullen.Uppdraget – Zynk har, i egenskap av ansvarig för Högkullens grafiska profil, producerat såväl delårsrapporter som årsredovisningar och annan bolagsinformation för Högkullen.Ladda ned årsredovisningen som pdf-fil.

West Atlantic – årsredovisning

West Atlantic – är, med sina drygt 50-talet flygplan, ett av Europas största frakt- och postflygbolag.Uppdraget – Sedan 1996 har Zynk producerat årsredovisningar för bolag inom West Atlantic sfären. Först för West Air Sweden, följt av West Air Europe och slutligen West Atlantic. Zynk har fått följa en intressant och spännande resa från ett litet lokalt flygbolag till en europeisk storspelare. Zynk har hela tiden ansvarat för att den grafiska profilen bibehållits, samt producerat bildmaterial och utformat trycksaker.Ladda ned årsredovisningen som pdf-fil.

Restaurang Tvåkanten – meny

Restaurng Tvåkanten – har funnits på Kungsportsavenyn i Göteborg sedan 1986. Tvåkanten gjorde en omfattande renovering, där man rensade bort allt onödigt, för att nå fram till det väsentliga – ett ställe där man trivs och umgås. Med ljusare interiör och värme i detaljerna skapade Tvåkanten ett vardagsrum för möten och god vällagad mat. Uppdraget –att skapa en meny som speglade Tvåkantens nya stil.