Fagerberg – Flöde & Process en kundtidning

Flöde & Process – en kundtidning från Gustaf Fagerberg
  • Fagerberg – har försett svensk industri med senaste teknik för avancerad kontroll, styrning och mätning av flöden sedan 1897. Idag erbjuder man Nordens största samlade sortiment av ventiler och instrument samt manöverdon, tryckavsäkring och explosionsskydd till kärnkrafts-, kemi-, petrokemi- och läkemedelsindustrin. Det är branscher med höga krav på såväl produktkvalitet och tillgänglighet som på kompetens och kvalitetssystem.
  • Uppdraget – Fagerbergs kände att det var dags att uppdatera och modernisera sin kundtidning. Zynk tog fram en ny grafisk profil för tidningen. Produktionen omfattade även att, tillsammans med Fagerberg, skapa innehåll i form av texter och komplettera av bildmaterialet.

Dela