Högkullen – årsredovisning

Högkullens årsredovisning 2016
  • AB Högkullen (publ) –  är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar, bygger och förvärvar omsorgsfastigheter – bostäder med särskild service (BMSS). Högkullens idé är att skapa moderna omsorgsfastigheter i nära samarbete med omsorgsverksamheternas huvudmän – ofta kommuner och landsting men också enskilda vårdföretag.

    AB Högkullen (publ) är sedan 2015 noterat på NASDAQ First North Stockholm. I januari 2017 övertog Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) samtliga stamaktier i AB Högkullen.

  • Uppdraget – Zynk har, i egenskap av ansvarig för Högkullens grafiska profil, producerat såväl delårsrapporter som årsredovisningar och annan bolagsinformation för Högkullen.
  • Ladda ned årsredovisningen som pdf-fil.

Dela