Högkullen – logotyp

Högkullens logotyp
  • AB Högkullen (publ) –  är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar, bygger och förvärvar omsorgsfastigheter – bostäder med särskild service (BMSS). Högkullens idé är att skapa moderna omsorgsfastigheter i nära samarbete med omsorgsverksamheternas huvudmän – ofta kommuner och landsting men också enskilda vårdföretag.

    AB Högkullen (publ) är sedan 2015 noterat på NASDAQ First North Stockholm. I januari 2017 övertog Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) samtliga stamaktier i AB Högkullen.

  • Uppdraget – Logotypen skall tydligt spegla Högkullens roll som fastighetsförvaltare, samtidigt som inriktningen på omsorgsfastigheter och mjuka värden skall vara tydlig.

    Släktskapet med det dåvarande moderbolaget Residenset visas genom valet av typsnitt. I symbolen omsluter husets mjuka linjer, på ett tryggt sätt, människan (punkten) som genom sin asymmetriska placering visar på Högkullens förmåga att skapa livsrum för människor med särskilda behov.

Dela