Högkullen – system för felanmälan

Högkullens system för felanmälan
Högkullens system för felanmälan
  • AB Högkullen (publ) –  är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar, bygger och förvärvar omsorgsfastigheter – bostäder med särskild service (BMSS). Högkullens idé är att skapa moderna omsorgsfastigheter i nära samarbete med omsorgsverksamheternas huvudmän – ofta kommuner och landsting men också enskilda vårdföretag.

    AB Högkullen (publ) är sedan 2015 noterat på NASDAQ First North Stockholm. I januari 2017 övertog Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) samtliga stamaktier i AB Högkullen.

  • Uppdraget – Högkullen behövde ett webbaserat system för att hantera felanmälan i sina fastigheter över hela landet, dygnet runt, året runt. Systemet skulle vara användarvänligt för såväl hyresgäster som fastighetsadministratörer och utförare. Hela dokumentationen kring hanteringen av felanmälan skulle vara lättillgänglig.

    På marknaden finns ett antal system för denna typ av hantering, men antingen var de alltför begränsade eller alltför komplicerade. Därför valde Högkullen ett skräddarsytt system utvecklat av Zynk.

    Högkullens fastighetssystem är webbaserat och kan användas från dator eller mobil via en webbläsare. Det är uppbyggt i modulform och kan enkelt omformas och nya funktioner kan läggas till efterhand som behov uppstår. Just nu kan Högkullens hyresgäster göra en felanmälan som hanteras av fastighetsadministratörerna. Dessa skickar sedan vidare arbetsorder till utvalda utförare, specifikt för varje fastighet. Kommunikation och bekräftelser hanteras via systemet, som också lagrar alla steg i händelsekedjan – med statistikfunktion.

Dela