Högkullen – webb

hogkullen webb
  • AB Högkullen (publ) – är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar, bygger och förvärvar omsorgsfastigheter – bostäder med särskild service (BMSS). Högkullens idé är att skapa moderna omsorgsfastigheter i nära samarbete med omsorgsverksamheternas huvudmän – ofta kommuner och landsting men också enskilda vårdföretag.

    AB Högkullen (publ) är sedan 2015 noterat på NASDAQ First North Stockholm. I januari 2017 övertog Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) samtliga stamaktier i AB Högkullen.

  • Uppdraget –att uppdatera den tidigare webbplatsen med modern design och ett CMS som är lätt att ändra och underhålla innehållsmässigt. Via webbplatsen kan Högkullens hyresgäster göra felanmälan (kopplat till ett separat system utvecklat av Zynk). Webbplatsen innehåller också bolagsinformation och pressreleaser.
  • CMS – WordPress, responsiv webbplats

Dela