Residenset – logotyp

Residensets logotyp
  • Residenset –  är ett dotterbolag till Basildon Investment AB. Koncernen äger och förvaltar fast egendom, fastigheter och värdepapper.
  • Uppdraget – Logotypen skall förmedla stabilitet, gärna med anknytning till fastighetsförvaltning. Utformningen tog avstamp i bolagsnamnet med ett traditionellt typsnitt med en tydlig profil. Det stiliserade residenset, ur fågelperspektiv, med en allé (de sex gröna punkterna) och huvudbyggnadens tak (den röda rektangeln), kompletterar intrycket av ett Residens.

Dela