ThyssenKrupp – Järnkollen en kundtidning

Järnkollen – en kundtidning från ThyssenKrupp
  • ThyssenKrupp Materials Sverige –  är ett dotterbolag till den världsledande industrikoncernen ThyssenKrupp. Det svenska bolaget säljer specialstål till ledande svenska industriföretag.
  • Uppdraget – Zynk har haft totalansvar för all marknadskommunikation från ThyssenKrupp Materials Sverige.

    Som en del av det uppdraget har Zynk producerat en kundtidning – Järnkollen – med utgivning 3 gånger per år. Zynk har producerat innehållet i Järnkollen, såväl text som bilder samt grafisk utformning.

  • Ladda ned ett exemplar av Järnkollen som pdf-fil.

Dela