Unitrafo Electric – webb

unitrafo electric webb
  • Unitrafo Electric –  arbetar i första hand med transformatorer och produkter för säker och miljöanpassad elkraft till industri, stat och kommun. Unitrafo har ingen egen tillverkning utan verksamheten bygger på ett nära samarbete med flera ledande tillverkare i Europa. Merparten av tillverkningen sker i Italien.
  • Uppdraget –att uppdatera den befintliga webbplatsen med modern design och ett CMS som är lätt att ändra och underhålla innehållsmässigt. Webbplatsen innehåller bl.a. ett omfattande bibliotek med dokumentation i form av pdf-filer. Nedladdningarna loggas för statistik.
  • CMS – WordPress, responsiv webbplats
  • unitrafo.se

Dela