Zynk hjälper dig att hålla formen – grafiskt

Grafisk design är en grundpelare i din kommunikation

Liksom det talade och skrivna ordet har sitt språk, så har utseendet – den grafiska designen – sitt eget språk. Det är ett språk för ögonen och känslan. Ett genomtänkt val av typsnitt, färger och bilder i en välbalanserad layout kan förstärka ditt budskap så att du verkligen når fram. Den grafiska designen kan många gånger avgöra om mottagaren överhuvudtaget ser just ditt budskap bland tusentals andra.

Du är din grafiska profil – utseendet räknas

Den grafiska identiteten är det sätt du uppfattas på, i din kommunikation med omvärlden. Är den grafiska formen otydlig eller rent av slarvig, blir du omedelbart en tveksam typ i mångas ögon – oavsett hur väl du formulerar dig. Är du däremot tydlig och konsekvent i din grafiska kommunikation, blir du snabbt respekterad och igenkänd för det du representerar och får en helt annan chans att föra fram ditt budskap.

Logotypen – en laddad symbol

Logotypen är den yttersta grafiska symbolen för varumärket. Denna symbol laddar du kontinuerligt med värde när du kommunicerar visuellt på något sätt. Man kan säga att du vid varje kommunikationstillfälle investerar i ditt varumärke. Det kapital du här bygger räknas i förtroende och lojalitet.

Zynk förpackar viktiga budskap i god grafisk design

Oavsett om det är en webbplats, ett visitkort, en annonskampanj eller en katalog som skall göras, spelar den grafiska designen en avgörnde roll. Valet av teckensnitt i rubriken eller tonalitet i bildvalet är inte något man skall slarva med, lika lite som budskapet eller erbjudandet i sig. Denna helhet har vi på Zynk arbetat med sedan 1980-talet. Välkommen att testa oss.


Referensobjekt – grafisk design

Nedan ser du ett urval av grafiska design Zynk har skapat. Se mer i portföljen >>>