Marknadskommunikation från Zynk

Det finns lika många sätt att kommunicera som det finns individer. Alla är vi olika, med olika behov och förutsättningar. En bra kommunikation uppstår när mottagaren förstår avsändarens budskap. Därför är en god kommunikatör är alltid noga med att känna av hur mottagaren tar emot informationen. Anpassningsförmåga och stor lyhördhet är dygder att vårda när du vill lyckas föra fram sitt budskap. Det gäller att hitta ett gemensamt språk, som fungerar för såväl mottagare som avsändare.

Bra kommunikation är alltid en dialog, aldrig en monolog. Språket kan uppträda i många skepnader. Tal, text och bild kanske är det man först tänker på. Men även doft, beröring, gester och agerande kan användas för att skicka signaler och budskap. Alla dessa varianter har sin givna plats i dialogen. Samtidigt som du talar kan du oftast se hur ditt budskap tas emot genom att studera din samtalspartners kroppsspråk. På samma sätt kan du, genom att studera mottagarnas beteende, avläsa hur din e-postkampanj fungerar. Det är inget hokuspokus, bara lyhördhet och sunt förnuft.


Zynk erbjuder dig bra verktyg för marknadskommunikation:

  • Analys & Strategi
  • Marknads- / Kommunikationsplan
  • Kommunikationsplattform
  • Kommunikationskanaler
  • Digitala budskapsbärare
  • Fysiska budskapsbärare

Referensobjekt – kampanjer

Nedan ser du ett urval kampanjer som Zynk har skapat. Se mer i portföljen >>>