Trycksaker är inte omoderna – bara lite mer förfinade

Trycksaken har en ny roll i den digitala världen

Man kan tycka att budskap på papper känns omodernt nu när vi översköljs av snabba digitala budskap. Och visst är det så att masskommunikation på papper i mångt och mycket har spelat ut sin roll. Det går långsammare, kostar mer och är oftast negativt för miljön – en läxa som världens alla papperstidningar nu får lära sig den hårda vägen.

Men en rätt använd trycksak har fördelar som de digitala medierna saknar. En trycksak upplevs, av de flesta, som mer beständig och taktil än dess digitala motsvarighet. Jämför känslan av att hålla i ett praktverk med bilder, tryckt på fint papper i stort format, med samma verk som e-bok i din smartphone. Och även den mest välstrukturerade webbplats kan upplevas svåröverskådlig, jämfört med en lättbläddrad trycksak, när stora mängder information skall presenteras.

Slutsatsen är att trycksaker mycket väl kan samsas med digitala medier. Vi måste helt enkelt inkludera trycksaker i kommunikationsmixen och se dem som en kanal av flera – ”papperskanalen”.

Årsredovisningen – den enda trycksak du behöver?

Fler och fler företag och organisationer har insett möjligheten att bygga sitt varumärke och stärka sin profil genom årsredovisningen. Den är inte längre ”bara” en dokumentation över det år som gått. Den är lika mycket en plattform för att sprida visioner och visa vägen framåt. Många företag använder sin årsredovisning också som en företagspresentation och sin enda tryckta publikation, som sedan kompletteras med de digitala kanalerna.

Brevpapper och visitkort – behövs de egentligen?

Även om många är eniga om att effektiv kommunikation sker bäst i digital form, så kommer det alltid tillfällen då papper är den rätta budskapsbäraren. Då är det bra att ha ett enhetligt material, som tydligt visar avsändarens profil och ligger i linje med övrig kommunikation. Valet av papperskvalité kan ytterligare förstärka det du vill säga och därmed ditt varumärke. En QR-kod på visitkortet, som lägger till alla dina uppgifter i mottagarens smartphone med bara ett klick, kopplar ihop den analoga världen med den digitala på ett smart sätt.


Kundtidningar & Nyhetsbrev

Genom regelbunden kontakt med målgruppen bygger du relationer som blir starkare över tid. Men det gäller att innehållet är relevant och lagom frekvent.

Kombinera tryckt och digital media!

KONTAKTA ZYNK

Årsredovisningar

Rätt utformad är Årsredovisningen den perfekta företags-presentationen. Ett tidsdokument som berättar om företagets eller organisationens verksamhet – i dåtid, nutid och framtid.

Ett företag är inte bara siffror!

KONTAKTA ZYNK

Broschyrer & Kataloger

I det fysiska mötet mellan människor behövs det ibland fysiska avtryck. En trycksak att lämna efter ett säljmöte eller på en mässa.

Med Print-On-Demand trycker du bara det du behöver för stunden!

KONTAKTA ZYNK

Trycksaker för kontoret

Stationery är ett samlingsnamn för vardagstrycksakerna: brevpapper, visitkort, etiketter och kuvert. Oftast självklara profilstärkande – även i den digitala världen.

Med QR-kod blir ditt visitkort digitalt!

KONTAKTA ZYNK

Referensobjekt – trycksaker

Nedan ser du ett urval av de trycksaker Zynk har skapat. Se mer i portföljen >>>