ThyssenKrupp – Järnkollen en kundtidning

ThyssenKrupp Materials Sverige –  är ett dotterbolag till den världsledande industrikoncernen ThyssenKrupp. Det svenska bolaget säljer specialstål till ledande svenska industriföretag.Uppdraget – Zynk har haft totalansvar för all marknadskommunikation från ThyssenKrupp Materials Sverige. Som en del av det uppdraget har Zynk producerat en kundtidning – Järnkollen – med utgivning 3 gånger per år. Zynk har producerat innehållet i Järnkollen, såväl text som bilder samt grafisk utformning.Ladda ned ett exemplar av Järnkollen som pdf-fil.

Högkullen – årsredovisning

AB Högkullen (publ) –  är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar, bygger och förvärvar omsorgsfastigheter – bostäder med särskild service (BMSS). Högkullens idé är att skapa moderna omsorgsfastigheter i nära samarbete med omsorgsverksamheternas huvudmän – ofta kommuner och landsting men också enskilda vårdföretag. AB Högkullen (publ) är sedan 2015 noterat på NASDAQ First North Stockholm. I januari 2017 övertog Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) samtliga stamaktier i AB Högkullen. Uppdraget – Zynk har, i egenskap av ansvarig för Högkullens grafiska profil, producerat såväl delårsrapporter som årsredovisningar och annan bolagsinformation för Högkullen.Ladda ned årsredovisningen som pdf-fil.

West Atlantic – årsredovisning

West Atlantic – är, med sina drygt 50-talet flygplan, ett av Europas största frakt- och postflygbolag.Uppdraget – Sedan 1996 har Zynk producerat årsredovisningar för bolag inom West Atlantic sfären. Först för West Air Sweden, följt av West Air Europe och slutligen West Atlantic. Zynk har fått följa en intressant och spännande resa från ett litet lokalt flygbolag till en europeisk storspelare. Zynk har hela tiden ansvarat för att den grafiska profilen bibehållits, samt producerat bildmaterial och utformat trycksaker.Ladda ned årsredovisningen som pdf-fil.

Högkullen – system för felanmälan

Högkullens system för felanmälan
AB Högkullen (publ) –  är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar, bygger och förvärvar omsorgsfastigheter – bostäder med särskild service (BMSS). Högkullens idé är att skapa moderna omsorgsfastigheter i nära samarbete med omsorgsverksamheternas huvudmän – ofta kommuner och landsting men också enskilda vårdföretag. AB Högkullen (publ) är sedan 2015 noterat på NASDAQ First North Stockholm. I januari 2017 övertog Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) samtliga stamaktier i AB Högkullen.Uppdraget – Högkullen behövde ett webbaserat system för att hantera felanmälan i sina fastigheter över hela landet, dygnet runt, året runt. Systemet skulle vara användarvänligt för såväl hyresgäster som fastighetsadministratörer och utförare. Hela dokumentationen kring hanteringen av ...

West Atlantic – grafisk profil

West Atlantic – är, med sina drygt 50-talet flygplan, ett av Europas största frakt- och postflygbolag. Läs mer om West Atlantic på webbplatsen >>>Uppdraget – Logotypen bygger på en tidigare logotyp, även den skapad av Zynk, för West Air Sweden. Symbolen är en stilisering av det tre vingarna som guden Hermes (grekisk mytologi) eller Merkurius (romersk mytologi) ofta avbildas med på sin hjälm. Dessa gudar är är "gudarnas budbärare", men också köpmännens beskyddare. När West Air Swedens moderbolag West Air Europe fusionerades med det brittiska Atlantic Airlines, skapades West Atlantic. Logotypens ving-symbol fick en striktare form och färgändrades för att visa på det ...

Safe n’Dry – grafisk profil

Safe n’Dry – säljer inkontinensskydd för män i sin webbutik.Uppdraget – Logotypen skall signalera trygghet, funktion och miljövänlig produktion. Symbolen innehåller den stiliserade droppen med sitt uppfångande skydd. Formerna är mänskligt mjuka och symbolen kan också associeras med en fri människa med uppsträckta händer. Skyddets V-form liknar även ett “check”-märke som visar att något är “OK” (avklarat). Tillsammans med logotypen levererade även en grafisk profilmanual med instruktioner om logotypens användning i olika situationer, samt färg- och typsnittsval.

Högkullen – logotyp

AB Högkullen (publ) –  är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar, bygger och förvärvar omsorgsfastigheter – bostäder med särskild service (BMSS). Högkullens idé är att skapa moderna omsorgsfastigheter i nära samarbete med omsorgsverksamheternas huvudmän – ofta kommuner och landsting men också enskilda vårdföretag. AB Högkullen (publ) är sedan 2015 noterat på NASDAQ First North Stockholm. I januari 2017 övertog Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) samtliga stamaktier i AB Högkullen.Uppdraget – Logotypen skall tydligt spegla Högkullens roll som fastighetsförvaltare, samtidigt som inriktningen på omsorgsfastigheter och mjuka värden skall vara tydlig. Släktskapet med det dåvarande moderbolaget Residenset visas genom valet av typsnitt. I symbolen omsluter husets mjuka ...

Residenset – logotyp

Residenset –  är ett dotterbolag till Basildon Investment AB. Koncernen äger och förvaltar fast egendom, fastigheter och värdepapper.Uppdraget – Logotypen skall förmedla stabilitet, gärna med anknytning till fastighetsförvaltning. Utformningen tog avstamp i bolagsnamnet med ett traditionellt typsnitt med en tydlig profil. Det stiliserade residenset, ur fågelperspektiv, med en allé (de sex gröna punkterna) och huvudbyggnadens tak (den röda rektangeln), kompletterar intrycket av ett Residens.

PremiumDesign – logotyp

PremiumDesign logotyp
PremiumDesign –väljer sitt sortiment med omsorg. Ledorden är: Kvalitet | Originalitet | Medvetenhet. Man bevakar trender inom design och tekniska innovationer, för att alltid kunna erbjuda rätt produkter. Hittar man inte vad man söker i webbshopen, så hjälper man dig att ta fram exakt vad du behöver. Lång erfarenhet och väl upparbetade kontakter med spännande producenter över hela världen, borgar för gott resultat.Uppdraget – Det var viktigt att hitta den rena tydliga formen som signalerar modern avskalad design. En attraktiv varm nedtonad färgskala, med en röd signalfärg. Formerna är ursprungliga – kvadraten och cirkeln. Genom att placera cirkeln icke centrerad uppstår en spänning.

Unitrafo Electric – logotyp

Unitrafo Electric logotyp
Unitrafo Electric –  arbetar i första hand med transformatorer och produkter för säker och miljöanpassad elkraft till industri, stat och kommun. Unitrafo har ingen egen tillverkning utan verksamheten bygger på ett nära samarbete med flera ledande tillverkare i Europa. Merparten av tillverkningen sker i Italien.Uppdraget – Den gamla logotypen, som varit med sedan bolagets start 1989, började kännas både daterad och svåranvänd. Den nya logotypen är lättläst, känns modernare och mer lättanvänd. Den skall också symbolisera ett nytt steg i Unitrafos utveckling, med bl.a. ett mycket bredare produktprogram.